Koeriers voorwaarden

Voorwaarden koeriersdiensten

 • Eerste 15 min vrij van laden/lossen/wachten, daarna €. 7,50 per ingaand kwartier
 • Extra stop afleveradres (bij combinatierit) € 7,50 per adres
 • KM berekening vanaf standplaats naar ophaaladres naar afleveradres vice versa.
 • Toeslag op factuur avond/nacht Ma t/m Zo tussen 19:00 en 23:00 is 15%, de nacht tussen 23:00 en 7:00 25% toeslag.
 • Koeriersdiensten op officiële feestdagen 50% factuur toeslag
 • Tijdens een weer- en/of verkeersalarm behoudt Koeriersbedrijf NSU zich het recht voor om ritten te weigeren en/of enkel uit te voeren indien strikt noodzakelijk;

tijdens deze omstandigheden wordt er uitsluitend gereden tegen uurtarief.

 • Kosten voor tunnel, veerdienst en tolweg worden tegen kostprijs doorberekend.
 • Voor reistijden op veerboot en spoor geldt een gereduceerd tarief van € 27,50 per chauffeur per uur.
 • Bij internationale ritten van meer dan 750 km enkele reis zijn avond,- weekend, toeslag niet van toepassing,
 • Vanaf 400 KM enkele reis bereken Koeriersbedrijf NSU het geldende tarief "Internationaal EU"
 • Bij enkelbemande internationale ritten van meer dan 750 km enkele reis behoudt NSU zich het recht voor om per 750 km een bedrag van €. 55,00 in rekening te

brengen voor reis en verblijfkosten,

 • Alle op de website genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW. Koeriersbedrijf NSU behoudt zich desondanks altijd het recht voor de tarieven tussentijds aan te passen.

In dat geval wordt u hierover tijdig geïnformeerd

 • Facturatie geschiedt achteraf, NSU hanteert een betalingstermijn van 14 kalenderdagen na factuurdatum.
 • Facturatie geschiedt minimaal 1 x per week.

 

 

 

Condities waaronder wij werken

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, van toepassing:

 

 • De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten 1990 (AVK), laatste versie, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Rotterdam en Amsterdam
 • De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken Amsterdam en Rotterdam
 • Het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer over de weg (CMR).
 • Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing
 • Tevens zijn van toepassing de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden van Koeriersbedrijf NSU
 • Alle hierboven vermelde voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden
 • Bijgewerkt op 10-02-2015 Koeriersbedrijf NSU te Utrecht

Koeriersbedrijf NSU Uw koeriersbedrijf voor koeriersdiensten, Utrecht e.o.

Copyright © All Rights Reserved