Koeriers voorwaarden

Voorwaarden koeriersdiensten


Eerste 15 minuten vrij laden/lossen/wachten daarna €.7,50 per ingaande kwartier.

Extra stop afleveradres (bij combinatierit) € 7,50 per adres

KM berekening vanaf standplaats naar ophaaladres naar afleveradres vice versa.

Toeslag op factuur avond/nacht Ma t/m Zo tussen 19:00 en 23:00 is 15%, de nacht tussen 23:00 en 7:00 25% toeslag.

Koeriersdiensten op officiële feestdagen  50% factuur toeslag

Tijdens een weer- en/of verkeersalarm behoudt Koeriersbedrijf NSU zich het recht voor om ritten te weigeren en/of enkel uit te voeren indien strikt noodzakelijk;

tijdens deze omstandigheden wordt er uitsluitend gereden tegen uurtarief.

Kosten voor tunnel, veerdienst en tolweg worden tegen kostprijs doorberekend.

Voor reistijden op veerboot en spoor geldt een gereduceerd tarief van € 27,50 per chauffeur per uur.

Bij internationale ritten van meer dan 750 km enkele reis zijn avond,- weekend, toeslag niet van toepassing,

Vanaf 400 KM enkele reis bereken Koeriersbedrijf NSU het geldende tarief "Internationaal EU"

Bij enkelbemande internationale ritten van meer dan 750 km enkele reis behoudt NSU zich het recht voor om per 750 km een bedrag van €. 55,00 in rekening te

brengen voor reis en verblijfkosten,

Alle op de website genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW. Koeriersbedrijf NSU behoudt zich desondanks altijd het recht voor de tarieven tussentijds aan te passen.

In dat geval wordt u hierover tijdig geïnformeerd

Facturatie geschiedt achteraf, NSU hanteert een betalingstermijn van 14 kalenderdagen na factuurdatum.

Facturatie geschiedt minimaal 1 x per week.
Condities waaronder wij werken

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, van toepassing:


De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten 1990 (AVK), laatste versie, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Rotterdam en Amsterdam

De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken Amsterdam en Rotterdam

Het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer over de weg (CMR).

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing

Tevens zijn van toepassing de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden van Koeriersbedrijf NSU

Alle hierboven vermelde voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden

Bijgewerkt op 10-02-2015 Koeriersbedrijf NSU te Utrecht